Knekten Pelle Persson, Österfärnebo 1606

Pelle Persson, en knekt, Per Erikssons son i Vreta, har slagit Erik Jönssons son, Jöns Eriksson i Koversta, fyra sår i huvudet och ett på handen med en värja, för det han skulle ha skrivit Pelle Perssons namn på Kyrkporten, vilket dock inte kunde bevisas, och ingen har sett något namn där.

En part att det skulle ha skett för en pigas skull. Då var knekten icke tillstädes utan var för Rikets fiender. Därför kunde man inte vidare där till göra för än han kommer hem.

Söndagen därefter kom Pelle Persson på Kyrkvallen och började så åter träta med den andra, Erik Jonssons son Erik Eriksson, och stötte på honom med en bössa.

Då högg Erik efter Pelle Persson över axeln. Sedan kom Erik Persson och ville hjälpa sin bror och högg Erik Eriksson i handen med en krok i ett piskskaft.

Sedan kom Mats Jakobssons, Sigfrid i Nässja och ville skilja dem åt, vilka blev frigjorda och Jöns Eriksson fästade lag till nästa ting, att han andra gången icke högg åt någon, men Erik Eriksson och Erik Persson sakfälldes vardera 9 marker för skillnad på Kyrkvägen och 6 marker för Helgdagsbrott och Erik Persson för såret 6 marker.

Österfärnebo ting 2 november 1606.

Gästriklands domsaga (X) AIa:2 (1604-1619) Bild 650.

Relaterat