Korpralen Fredrik Björkebom, Karin Larsdotter och Halvar Halvarsson, Brunflo 1757

Sedan Häradsrätten hade vid sista ting den 19 april innevarande år, emot korpralen Fredrik Björkebom och kvinnan Karin Larsdotter i Lunne, gett det utslag att Björkebom borde vid detta ting värja sig med ed att han inte haft olovlig beblandelse med berörda Karin Larsdotter.

Så inställde sig nu korpralen Björkebom och vidgick inför Rätten att haft olovligt umgänge med Karin Larsdotter, men nekade alldeles att han är fader till barnet, då födsel- och lägersmålstiden inte överensstämmer.

I övrigt berättade Björkebom att Karin Larsdotter skall haft misstänkt umgänge med drängen Halvar Halvarsson i Odensala, och till bevis begärdes att Olof Olofsson samt hustrurna Brita Johansdotter och Karin Olofsdotter i Lunne måste höras som vittnen.

Utan jäv avlade dem eden och berättade var för sig.

Olof Olofsson hade en morgon på Påskhelgen 1756 vid solens uppgång, kommit till Lars Olofsson i Lunne och sett att drängen Halvar Halvarsson, som då tjänade i Odensala, låg i säng hos pigan Karin Larsdotter.

Då de steg upp, såg han att Halvar hade väst och byxor och Karin hade kjolen på sig.

Brita Johansdotter berättade att när hon for till Gregoriemarknaden och var inne hos Nils Månsson i Odensala, kom Halvar Halvarsson in och lade sig på en säng.

Karin Larsdotter kom efter och ställde sig framför henne vid sängen.

Karin Olofsdotter vittnade att när Karin Larsdotter förledet år tjänade hos henne och hennes man Lars Olofsson, hade hon under Gregorietiden sett Halvar Halvarsson en gång på ljusa dagen ligga i sängen på fähusskullen och Karin Larsdotter stå på golvet.

Andra gången var under Påsktiden på morgonen när solen var uppgången, hade hon sett Karin Larsdotter ligga i sin säng på fähusskullen och Halvar Halvarsson stod då på golvet.

Halvar Halvarsson och Karin Larsson tillstod båda som dessa tre vittnen hade berättat, men nekade alldeles till att de haft någon olovlig beblandelse.

Häradsrätten prövade skäligt att Halar Halvarsson bör värja sig med ed att han inte haft olovligt umgänge med Karin Larsdotter, vilken ed han avlade med hand och bok efter föregången undervisning och varning för mened.

Avsades:

Att korpralen Fredrik Björkebom och kvinnan Karin Larsdotter bör böta för lönskaläge. Han 10 och hon 5 daler silvermynt, men som han inte förmår betala böterna, skall han plikta med 7 dagars fängelse på Frösö fånghus.

Dessutom skall de till följe av 5 § 55 kap. Missgärningsbalken giva till Brunflo kyrka, Björkebom 4 och Karin 2 daler silvermynt och därefter undergå enskild avlösning i Sakristian, likmätigt Kgl. Förordningen den 18 november 1741.

Han bör också i anledning av 7 §, 8 kap. Ärvdabalken årligen giva 4 daler silvermynt till barnets föda och uppfostran till dess det kan nära sig självt.

Vad drängen Halvar Halvarsson i Odensala vidkommer, så emedan han nu med ed har erkänt att han haft olovligt umgänge med Karin Larsdotter, blir han för vidare tilltal i målet befriad.

Brunflo tingslag den 3 november 1757.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:17 (1757) Bild 1810 / sid 355.

Relaterat