Lång-Tomas, Borgsjö 1640

Erik Svensson Föraren, blev befallt av majoren Mattias Franck, att dra till Lång-Tomas (Oxsjön/Julåsen) och ta honom och hans son till fånga, för det att Tomas har hållit sin son ifrån drillningen.

När Erik Svensson tillsammans med länsmannen Karl Jonsson, Erik Månsson och Gulle Eriksson i Gubbyn, och trumslagaren Henrik, kom fram till Tomas, gick han in i rian. Länsman och de andra bönderna stod vid var sin glugg och trumslagaren för dörren.

När Erik Svensson kom in, satt Lång-Tomas vid bordet och hade en vedyxa i handen under bordet.

Tomas steg upp och gick omkring vid bordet, till dess han kom vid bordsändan och fick tillfälle att stå emot med sin yxa och ville inte godvilligt lämna ifrån sig den.

Då högg Tomas i bröstet på Erik Svensson med yxan hans svärd högg Tomas sönder i tre delar.

Tomas lyckade omsider komma ut genom dörren och sprang till skog, men sonen fick de fast och fördes till länsmansgården i Borgsjö.

Då kom Per Nilsson i Grundsjön och Erik i Julåsen, och gick god för Mats Tomassson, att han skulle komma till nästa drillning, såsom och betala Erik Svensson för svärdet.

Blev också avdömt att Per Nilsson och Erik skall betala svärdet eftersom de gick i löfte och blev efter fråga om Lång-Tomas fick bud att hans son skulle gå till drillning. Då vittnade Jöns Andersson i Sillre som var dit och talade med honom, vilket Svart Anderssons hustru vittnade på, eftersom de var husfolk vid samma tid.

Medelpads domsaga (Y) AIa:2 (1640-1665) Bild 160 / sid 8.

Relaterat