Länsman Per Bergvik, Nätra 1777

Uppå en av Nätra häradsrätt hållen rannsakning och fälld utslag den 24 februari över gifta länsmannen Per Bergvik samt hans hustrus ogifta systerdotter Maja Nett, vilka för det de flera resor under de sista åren haft köttslig umgänge med varandra samt således inom de uti 59 kapitlet missgärningsbalken förbjuden svågerskapsled lägersmål begått,

till följe av 9 § dömt Per Bergvik att plikta med 24 dagars fängelse vid vatten och bröd samt Maja Nett åter såsom ogift att böta 80 daler silvermynt och dessutom till Anundsjö kyrka betala den 4 respektive 2 dalers silvermynt och därefter bägge står uppenbar kyrkoplikt en söndag.

Dessutom häradsrätten på Bergviks hustrus Sofia Kramms påstående förklarat, att sedan Bergvik genom hor förbrutit sitt äktenskap kommer hon till följe av 13 kapitlet 1 § giftermålsbalken att erhålla laga skillnad, därom hon hos vederbörande kapitel hade sig att anmäla samt att Bergvik hälften av sin giftorätt i boet till henne förverkat.

Kgl. HR har av den insända rannsakningen låtit sig underrätta och finner att häradsrättens utslag vara på lag grundat. Dock som Bergvik nu sedermera under den tid han i avvaktan på detta målsslutliga avgörande,

så upphör det genom Bergviks död och verkställigheten genom häradsrättens utslag det som rörde honom dömda 24 dagars fängelse vid vatten och bröd samt avgiften till kyrkan 4 daler silvermynt, men i övrigt var samma utslag gillat.

Stockholm den 7 april 1777.

88 daler 28 skilling 10 2/3 runstycken pengar silvermynt dömda böter är riktigt erlagd intygas av Anundsjö socken den 24 mars 1777.

Han strypte sig till döds med ett 7 kvarters ylleband och begravdes avsides på kyrkogården den 8 april.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:5 bild 2650.

Relaterat