Lappen Per Klementsson, Åsele 1698

En inkommen rannsakning och dom från Söderhamn av den 27 maj 1698 över lappen Per Klementsson, vilken är anklagad för falskt myntande.

Lappen Per Klementsson, gift man om 40 år, barnfödd i Anundsjö socken, Ångermanland och Åsele lappmark, har uti en björkticka stöpt 4 stycken halva caroliner av engelskt tenn och två av dem växlat hos Lars Olofssons änka vid Tullen.

Och hos Jöns Menlös änka hade han växlat en annan men när han ville växla den återstående blev han fasttagen och ställd inför rätta.

Han erkände sin gärning och som invändning till sin ursäkt var att hans familj, med hustru och 4 barn, var i fattigdom uti den svåra tiden och skulle därför köpa sig något till deras livsuppehälle.

Borgmästare och Råd dömer Per Klementsson efter 6 kap. Högmålsbalkens Stadslag och 8 kap. Landslagen att ha förverkat sitt liv och gods vilket Kgl. Rätten har tagit i noga övervägande men kan inte finna att han skall straffas till alla lagens kapitel.

Dock såsom han är övertygad och påkommen samt har bekänt sig myntat 4 stycken halva caroliner och utväxlat 3 stycken av dem.

Alltså hade Kgl. Rätten haft fult fog i förmåga av det 17 kap. Kgl. Stadslagen, dömt honom till döden, likväl till följe av Kgl. Majt:s brev av den 25 oktober blir Per Klementsson förskonad ifrån livsstraffet.

Han skall istället till välförtjänt straff och androm till åtvarning stå 3 dagar i rad vid kåken i Söderhamn och 1 timme varje dag slita spö samt därefter sedan i vanligt halsjärn sändas till Marstrand att arbeta där i all sin livstid.

Stockholm den 27 oktober 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 214.

Relaterat