Margareta och Elisabet Forsell, Hille 1733

Vid ett ordinarie ting uti Hille och Valbo Tingslag hållen och insänd rannsakning med Tingsrättens dom den 11 oktober över spiksmedens vid Oslättfors bruk, Anders Forsells döttrar, Margareta och Elisabet Forsell för att de har burit sidentygsmössor och kattunströjor.

De är i förmåga av den 4 § av 1720 års Kgl. Förordning till en och annan yppighets och överflödighets avskaffande, samt Kgl. Majt:s resolution på justitiekanslerns Cederbielkes memorial av den 15 mars 1732 och dess 6 § dömda att plikta vardera med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.

Eftersom Kgl. Majt. har genom dess rescript av den 19 maj 1722, förklarat till Landshövdingen Posse, att genom borgares och hantverkares hustru och barn inte lyder under tjänstejon och annat löst folk som finns nämnd uti Förordningen av år 1720 och dess 4 §.

Därför prövar Kgl. HR för skäligt att befria Margareta och Elisabet Forsell ifrån den dömda plikten.

Stockholm den 20 februari 1733.

Denna resolution ifrån Svea HR är meddelad med Margareta och Elisabet Forsell till efterrättelse, betygar Gävle den 17 mars 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 28.

Relaterat