Mats Matsson och pigan Brita Knutsdotter, Valbo 1651

På lagläsarens i Gästrikland förfrågan om gifta Mats Matsson i Kulbo och Valbo socken, som beskylls ha haft lägersmål med sin legojänta Brita Knutsdotter och Mats så väl som Brita träget nekar till, är detta den Kgl. Rättens resolution.

Den Kgl. Hovrätten upphäver denna sak och Mats och Brita blir för denna beskyllning alldeles fri, så sant Gud det framdeles på annat sätt icke tänkas uppenbara och skall givas lös ifrån fängelset där de är fängsliga.

Stockholm den 8 augusti 1651.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 90.

Relaterat