Mats Pålsson, Fjällsjö 1733

En hållen rannsakning och fällda dom vid ordinarie tinget med Ramsele tingslag hållen den 9 januari över Mats Pålsson ifrån Rudsjö, som för det han till att hjälpa sin dotter, när hon varit stadd uti barnsnöd, utövat någon vidskepelse med döpelsen, är dömd till 14 dagars fängelse vid vatten och bröd.

Kgl. Hovrätten har låtit sig underrättad av utav den hållna rannsakningens beskaffenhet och prövar för skäligt att Mats Persson bör plikta med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd för dess vidskepliga förhållanden.

Stockholm den 12 mars 1733.

Efter föregående Högl. Kongl. Svea Hovrättens resolution samt Gans Grevl. Nådes påskrivna Executorial har Mats Pålsson ifrån Rudsjö undergått det ålagda straffet med åtta dagars fängelse på vatten och bröd.

Det attestera Ramsele den 29 maj 1733.

Henrik Berlin, Kronobefallningsman.

Samuel Zellinger, Pastor Loci.

Joseph Nalin (med reservation), länsman.

Karl Eriksson i Krångede och Per Olofsson i Nyland (bom.)

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 45.

Relaterat