Nils Olofsson, Årsunda 1641

En dom ifrån Årsunda socken över Nils Olofsson i Lund som har haft lägersmål med Brita Knutsdotter, vilka är i skyldskap i tredje led på båda sidor.

Resolution:

Nils skall böta 80 daler och Brita 40 daler och bägge stå uppenbar skrift.

Förmår horfolket inte att böta, då rätta sig Landshövdingen efter det brev som där om här i Rätten särdeles utgått den 6 juli 1641.

Stockholm den 14 oktober 1641.

Gb läns landskansli DIIa:1 bild 166.

Relaterat