Öknamn i Arnäs 1674

Per Kristiansson, 16 år gammal, stämdes till vårtinget 1674 för att han kallat Per Larsson i Angsta ”Roossen”. Detta skulle ha hänt två år tidigare när han mötte Jon Persson i Ovansjö vid kvarnen i samma by. Han hade även kallat Lars Andersson i Öden Lijpotto Lars. Jon menade att han nu hette Lars Dunder, men Per vidhöll att han borde heta Lijpotto Lars. Per uppgav vidare att Per Andersson i Västergissjö hette ”Älgzfittan”, vilket han hört av Staffan Olofsson i Tävra. Denne kunde inte nämna någon viss sagesman eftersom ”heela Sochnen med sådan odyggdes nampn är full.”

Jon Olofsson i Högbyn vittnade att Per Kristiansson kallat Per Larsson i Angsta ”Roossen”,

Staffan Olofsson i Tjärn (fel, Tävra?) ”Swärhundh”, Erik Andersson i Ravesta ”ökan”, Erik Larsson i samma by ”Walleprötz” och Per Persson i Högland ”Bykerran”.

Det sista öknamnet hade uppkommit när Per Persson mött Kristians hustru och 9-åriga dotter. Dottern hade sagt ”see huad byxor doms hafr, rött som en kierra”, eftersom byxorna var långa, ”semla” och vida nertill.

Kristian Perssons son Kristian skulle ha kallat Olof Andersson i Högbyn ”Älgzfittan”, men Kristian menade nu att han inte sagt mer än att det var ett ”fähle”-namn som han gett honom öster i bygden och han hört av Per Larsson i Bygdom.

En piga Sara Jonsdotter som tjänat hos Lars Larsson i Bygdom vittnade att dessa öknamn använts av både Kristian Perssons söner och Lars Larssons barn. En annan piga Anna Persdotter vittnade att Erik Persson kallades ”Rogh”, Per Håkanssons hustru (Eriks moder) ”Snutan”, Lars Larsson i Bygdom ”Storg oxe” och Olof Persson i Stybbersmark ”Bocherfittan”.

Per Kristiansson nekade dock till alla dessa öknamn och erkände endast att han sagt Lijpotte Lars och Roossen och kunde inte påminna sig vem som sagt öknamnen till honom eftersom det var sex(!) år sedan.

Häradsrätten beslöt att lämna målet till vidare rannsakning nästa ting och gav sockenallmogen i uppdrag att detta ”widare efterfråga”.

Vidare utslag i målet har inte stått att finna.

Teo och Per Sundin – Släkter och gårdar i Arnäs 1535–1915, sid. 19.

Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3156 (1674) Bild 5730 / sid 57.

Relaterat