Olof Danielsson, Torp 1704

En rannsakning och dom från tinget hållet i Torp den 14 december 1703 över Olof Danielsson i Rogsta, gift och 25 år gammal, har kommit i rykte att för 3 eller 4 år sedan har haft tidelag med sin grannes, Samuel Larsson, gråblacka get.

Olof Danielsson hade först nekat till denna beskyllning men så småningom måste erkänna att han inte endast haft fullt uppsåt att begå denna missgärning, utan också att han verkligen försökte men kunde inte fullborda denna styggelse.

Geten hade senare blivit ihjälriven av vargarna.

Häradsrätten dömer Olof Danielsson till följe av det 14 kap. Högmålsbalken att halshuggas och brännas på bål.

Resolution:

Såsom denna Olof Danielsson icke är övertygad att ha kommit till fullkomlig fullbordan av denna tidelagssynd finner den Kgl. HR för skäligt att befria honom ifrån livsstraffet.

Och eftersom Kgl. Majt:s till Justitia och befullmäktigade Råd genom deras skrivelse av den 22 februari, funnit för skäligt över Olof Danielssons avstraffande att gilla och bifalla.

För Olof Danielsson skall sig själv till välförtjänt näpst och androm till skräck och varnagel avstraffas med 7 gatlopp och sedan undergå uppenbar kyrkoplikt samt fördrivas ur häradet.

Stockholm den 26 februari 1704.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:12 bild 8.

Relaterat