Olof Könberg, Bjärtrå 1729

En insänd rannsakning vid ordinarie tinget med allmogen av Nora och Gudmundrå pastorater den 6 september över Olof Könberg, vilken för kyrkstöld är efter 3 § uti Kgl. Straffordningen dömd till döden.

Kgl. HR har lått sig underrättas av den hållna rannsakningen och Olof Könberg efter eget erkännande, har natten den 30 maj efter fönstrets uttagande till Sakristian i Bjärtrå kyrka och järngallrens brytande ur muren krupit in i Sakristian och med ett drevjärn öppnat låset till en koffert och stulit pengar, guld, silver, linnekläder och flera persedlar som tillhörde handlaren från Borgå i Nylands län, Jakob Johan Sunni.

De stulna sakerna värderades till 1093 daler kopparmynt som till större delen är återställd förutom 6 dukater och 12 riksdaler som Könberg förskingrat.

Därför finner Kgl. HR med häradsrätten att Könberg för denna ansenliga kyrkstöld efter förordningen gjort sig skyldig till dödsstraffet. Dock har Kgl. Majt:s i anseende till vissa förmildrande skäl och omständigheter i nåd behagat straffet för honom denna gång på det sättet lindra, att Olof Könberg skall sig själv till välförtjänt straff och androm till sky och varning avstraffas med 9 gatlopp och sedan han har undergått en söndags uppenbar kyrkoplikt, skall han sändas till Marstrand och arbeta där i 6 års tid.

Bör jämväl med sin egendom så långt den räcker, förnöjda målsäganden, för vad ännu av stölden inte har kommit till rätta, och han härmed åter varnas att för en sådan vanart sig hädanefter tillvara ta så kärt honom är, ett svårare straff att undvika.

Stockholm den 4 oktober 1729.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 350.

Relaterat