Olof Matsson Post, Nordingrå 1658

En rannsakning och dom ifrån Landstinget i Ångermanland över Olof Matsson Post som har beskyllt Prosten och Kyrkoherden i Nordingrå, Mäster Nils, för att ha försnillat sin Tull från Kronan, och för övrigt inte förstått sitt Prostämbete, vilka ärevördiga beskyllningar lagligen är bevisat.

Denna Olof är en orolig och har utan grund belastat flera med okvädesord och grova tillmälen så att hela socknen har anhållit hos Landshövdingen att bli kvitt honom.

Fördenskull är han tillsagd att flytta någon annanstans med sitt hushåll som rannsakningen vidare är att se.

Resolution:

Olof Post skall böta två gånger 40 mark och för sina övriga begångna fel, förvisas från Ångermanland på tre års tid.

Stockholm den 9 mars 1658.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 bild 8.

Relaterat