Olof Olofsson, Stugun 1700

Kgl. Rättens resolution på en inkommen rannsakning och dom av den 9 och 10 februari 1700 över Olof Olofsson i Stugun som varit anklagad för att dräpa.

Det har Per Hemmingsson i Stugun i anledning av det tal som dragonen Jon Unesson har utspritt att Olof Olofsson i Stugun har lejt honom gå åstad till en viss finne på Kälen, och övertalat att dräpa honom.

Per Hemmingsson i Stugun har låtit stämma Olof Olofsson tillika med Jon Unesson då denna Jon ytterligare inför häradsrätten lät intyga på Olof Olofsson. Dock som Olof Olofsson emot sitt enständigt nekande inte är med något laga bevis till denna gärning övertygad, helst Jon Unesson vilken som har spridit detta rykte, är en lagbunden tjuv.

Alltså prövar Kgl. Rätten med häradsrätten för skäligt att frikänna Olof Olofsson ifrån denna förgörning.

Stockholm den 22 mars 1700.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:11 Bild 23.

Relaterat