Olof Persson, By socken (W) 1720

Vid extra ordinarie tingen uti Hedesunda, Årsunda och Färnebo socknars Tingslag den 27 oktober samt 10 november insänd rannsakning och dom över drängen Olof Persson ifrån By socken (W) på sitt 19:de år, vilken har haft tidelag med 2 ston.

Därför har Tingsrätten efter det 14 kap. Högmålsbalken dömt Olof Persson att halshuggas och på bål brännas samt att båda ston dödas och uppbränns av skarprättaren på platsen.

Olof Persson har efter egen bekännelse berättat att han hade bedrivit den vederstyggliga tidelagssynden under augusti i ett stall vid Österfärnebo kyrka, tre söndagar under Gudstjänstens förrättande med Erik Perssons i Stärte rödbleka sto.

Sedan en annan gång i Nässja Älvängar med Erik Johanssons svarta sto.

Dessutom efter sergeanten Olof Åbergs berättelse samt dess eget tillstående den 2 oktober varit i fullt uppsåt uti Henrik Jonssons i Fors stall vid nämnda kyrka under predikan med dess rödstjärnunga sto.

Olof Persson påstår sig dock av Åbergs tillkomst blev hindrad och avskräckt så att han inte kunde fullborda tidelaget.

Förutom hans egen bekännelse berättade han att för 4 eller 5 år sedan hade hans far burit hand och bannat honom grovt.

Fördenskull prövar Kgl. Rätten med Tingsrätten i förmåga av guds och världslig lag, för rättvist och skäligt för dess grova tidelag sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel mista sitt liv och halshuggas och sedan brännas på bål.

Dessutom skall Erik Persson rödbleka sto i Stärte och Erik Jonssons svarta sto i Nässja dödas och uppbrännas på avrättningsplatsen.

I övrigt vad Henrik Johanssons rödstjärneunga sto vidkommer med vilken Olof Persson inte är övertygad om boleri låter Kgl. Rätten vid Tingsrättens fällda utslag förbli, att samma sto skall lämnas till ägarens fria disposition och bruk.

Stockholm den 22 november 1720.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:17 bild 188.

Relaterat