Olof Persson och Jöns Johansson, Boteå 1663

En rannsakning från Boteå gäld över Olof Persson i Offer och Jöns Johansson i Grillom, bägge gifta, som förra våren, då de arbetade på sakristians uppbyggande i Boteå kyrka, hade de på tredje kvinnfolksbänken med en kniv skurit ut och ristat några figurer eller liknelser efter mäns och kvinnans hemliga lemmar.

Tingsrätten har efter uttrycklig lag inte hittat någon fälld dom utan saken avdömd till Kgl. Rättens omdöme remitterat.

De brottsliga om nåd och tillgift nu högeligen bedja och denna sin förargliga gärning att förskona, böta två gånger vardera 40 daler till Boteå kyrka.

Resolution

Olof Persson i Offer och Jöns Johansson i Grillom, skall för denna förövade skamliga gärning i Boteå kyrkan plikta vardera med 30 daler silvermynt.

Stockholm 23 december 1663.

Gävleborgsläns landskansli DIIa:4 bild 222.

Relaterat