Överfallet på Olof Rolandsson, Tuna 1653

En dom ifrån Sundsvalls Rådstuga över Jon i Åse, Nils i Flygge och Ivar i Märrgård, som har på en allmän stämning överfallit Olof Rolandsson i Tuna, för det han skulle ha undandolt ett Riks- och Kammarrådsbrev och meddelat allmogen att få ge pengar för persedlarna efter kronans värdering, vilket de ej kunde bevisa.

De hade skuffat, trampat och på ett våldsamt sätt fört in honom emot stadsfängelset, trots bokhållarens överkommelse med dem.

Till detta tumult har en Per Olofsson i Vivsta varit största upphovet som dessa och uppstussat hela allmogen, har även nämndemännen Elias Larsson och Gude i Oxbyn och Olof uti denna sak blivit tilltalade.

Det har tilldragit sig som av tingsrannsakningen vidare är att se.

Resolution.

Per Olofsson i Vivsta skall för sitt grova förseende böta 100 daler.

Men Jon i Ås, Nils i Flygge och Ivar i Märrgård som efter Pers inrådande, har på en allmän stämning burit händer på Olof, skola vardera böta 50 daler.

Nämndemännen Elias och Gude blir förskonade från böter eftersom deras förseelse är ringa.

Länsstyrelsen i Härnösands län DIIa:2 bild 31.

Stockholm den 4 november 1653.

Relaterat