Pål Svensson och Gertrud Olofsdotter, Borgsjö 1640

En dom ifrån Borgsjö socken över en gift man, Pål Svensson, som har haft lägerskap med sitt syskonbarn, Gertrud Olofsdotter.

Gertrud har år 1639 för sin missgärning stått för kåken.

Resolution:

Pål Svensson skall böta för horet 80 daler och för skyldskapen 80 daler och stå uppenbar skrift.

Stockholm den 9 juni 1640.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 123.

Relaterat