Per Jonsson, Styrnäs 1658

En rannsakning och dom ifrån Boteå gäld över Per Jonsson i Viätt som har skadat sin svåger Olof Nilsson i Djuped med en kniv som dog något där efter. Målsäganden avstår sin rätt och tillika med hela församlingen ber att dråparen måste benådas livet.

Resolution:

Per Jonsson skall böta Konungssaken 100 daler silvermynt att förlika målsäganden som dem bäst sämjas och stå uppenbara skrift.

Stockholm den 27 mars 1658.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 bild 14.

Laurentius Lundius, som denna sessionen för vice fiskal i den Kgl. HR har uppvaktat samt handlingsskrivaren Samuel Rosinger besvärat sig, att de inget medel till deras uppehälle vet att tillgå, begär vi ödmjukast att vi ville på något sätt komma till hjälp i deras trångmål.

Alltså har vi på Hans Kgl. Maj:ts behag velat dem de 100 daler silvermynt till hjälp och undsättning förordna, som Per Jonsson i Viätt skall böta för Mansbot efter vår utgångna resolution.

Det är för den skull vår vänliga begäran, eder behagade den goda förordningen att göra för nämnda Laurentius Lundius och Samuel Rosinger dessa 100 daler silvermynt kunna vara behjälplig.

Nyköping den 27 mars 1658.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 bild 16.

Relaterat