Per Larsson Öster, Sundsvall 1655

Per Larsson Öster i staden, angav hur hans piga förra natten mördade sitt barn och sedan genom mycket blodgång, måste själv sätta sitt liv till, frågade hur han skulle bete sig med henne.

Alltså var Rättens råd, att han lägger henne uti en bod eller någon annanstans där hon kan förvaras till dess han efterfrågas av prästen.

Sundsvalls rådhusrätt 14 januari 1655.

Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3136 (1654-1655) Bild 560 / sid 45.

Relaterat