Per Matsson, Brunflo 1757

Per Matsson i Hälle kärade till drängen Hans Nilsson i Grytan om ett bössbyte som skall vara skett Gregoriitiden 1756 och emedan bössan skall varit sprucken och alldeles oduglig, så har Per Matsson skickat den tillbaka.

Därför måste nu Hans Nilsson återställa hans bössa och betala rättegångskostnaden.

Hans Nilsson kallade detta ett osett byte som skall vara skett på det sättet att ingendera sett den andras bössa och betygade det han inte då visste att bössan var sprucken.

Efter Per Matssons begäran, hördes ryttaren Nils Flink, Mickel Jonsson i Hälle och Jöns Isaksson i Sund, som på ed berättade var för sig.

Nils Flink hade för ett år sedan skött handel med Hans Nilsson i Ede om samma bössa och bär han skulle skjuta, så stod eld igenom stocken och pipan uti handen.

Han hade sedan sett samma bössa hos Per Matsson i Hälle.

Mickel Jonsson berättade att han varit tillstädes vid bytet och hört Hans Nilsson fråga om någon ville ”kasta bössan” med honom, varpå Per Matsson svarat: ”Har tu braf bössa, så skal jag byta.”

Hans hade sagt att hans bössa kostade 12 daler och att han kunde skjuta på ”300 steg i fläcken” och därpå höll var sin bössa i handen vid sidan och på så sätt bytt bössor.

Mickel hade sedan sett samma bössa hos Per Matsson och att pipan var söndersprucken.

Jöns Isaksson vittnade likaledes att Hans Nilsson och Per Matsson talades vid om bössbytet.

Då Hans hade sagt det han inte annat visste, än att hans bössa var riktig och kunde skjuta med den 300 steg men sedan hade han inte sett bössan.

Utslag:

Emedan den bössan som Hans Nilsson bortskiftat till Per Matsson, är sedan funnen fel och Hans Nilsson icke gittat visa, bytet vara skedd med det förord att Per Matsson skulle behålla bössan, då den vore bättre eller sämre.

Alltså i stöd av 1 kap. 4 § Handelsbalken, prövar Häradsrätten skäligt, skall bytet återgå och taga sin bössa igen.

Brunflo tingslag den 3 november 1757.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:17 (1757) Bild 1620 / sid 317.

Relaterat