Per Matssons änka i Tjärnäs och andra personer, Torsåker 1733

En vid ordinarie ting uti Ovansjö, Torsåkers och Årsundas Tingslag hållen och insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 23 september över avlidne bondens Per Matssons änka i Tjärnäs, som burit ett svart silkesband.

Jakob Jorissons lilla dotter i Särstad har haft en silkeshalsduk och mjölnaren Hans Zackrissons hustru i Tjärnäs, som har haft på sig en baststoserad tröja och en bastmössa, varför Tingsrätten har sakfällt dem till 40 marker silvermynts böter i förmåga av 1720 års Kgl. Förordning till en och annan yppighets avskaffande och dess 4 § samt Kgl. Majt:s resolution på justitiekanslerns Cederbielkes memorial av den 15 mars 1732, och dess 3 och 5 §§.

Men soldatens Nils Falcks hustru, vars lilla dotter haft ett silkesband, har Tingsrätten därför dömt henne att avstraffas med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.

Och som Anders Anderssons i Tjärnäs hustru burit handskar som varit broderade med oäkta silver och guld.

Så har Tingsrätten vädjat till Kgl. HRs omprövande hur sådant borde anses.

Kgl. HR prövar för skäligt, att Anders Anderssons hustru inte kan beläggas med något straff. I övrigt blir Tingsrättens utslag såsom välgrundat, gillat och stadfäst.

Stockholm den 20 februari 1733.

Denna resolution är kungjord samt av de skyldiga böterna behörigen erlagda, för vilka 1733 års saköresräkning skall redovisas.

Gävle den 6 mars 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 31.

Relaterat