Per Olofsson, Nätra 1643

En dom ifrån Nätra socken över Per Olofsson i Bergom som har tagit 100 alnar lärft ifrån kaplan herr Olof i Nätra.

När Per Olofsson tog lärften, ropade han till prästen och sade: -Här Olof, nu tagher iagh titt lärfft.

Per är dömd efter det 20 kapitlet Edsöresbalken.

Resolution:

Den Kgl. Hovrätten håller detta inte för något rån, utan Per skall leverera herr Olof sitt lärft igen och böta 40 marker till treskiftes.

Stockholm den 3 juli 1643.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 209.

Relaterat