Pigan Annika Nilsdotter, Boteå 1702

Ifrån prosttinget är en piga Annika Nilsdotter i Undrom remitterad som bekänt att hon av svaghet släppt sitt vatten ifrån sig i kyrkbänken, i det folket föll på knä efter predikan som föreställdes och det samma är för tingsrätten bekänt.

Och som det senare befanns av svaghet vara skett, ej heller av den myckenhet att någon stor förargelse där igenom är skedd.

Alltså kan rätten inte döma Anna Nilsdotter till det straff som Kgl. Stadgan dem pålägger som kommer full till kyrkan och där göra förargelse, utan prövar för skäligt att hon må ge till kyrkan 1 daler silvermynt.

Boteå den 20 oktober 1702.

Södra Ångermanlands domsaga AIa:8 bild 2350.

Relaterat