Pigan Brita Andersdotter, Duved 1667

En rannsakning och dom ifrån Undersåker över en kona, Brita Andersdotter i Duved som beskylls haft lägersmål med en gift man och korpral, Johan Knobstorf och avlat barn med honom och är misstänkt att ha kvävt det.

Brita tillstår lägersmålet framvisandes en slarva som hade lindat in sitt foster och dolt intill dess hennes brors hustru kommit under vädret där med och tillkännagav, där och ännu finns i behåll några små ben, navel med huvudskålen och händerna med föregivande att det hade varit ett otidigt foster, endast vid pass 4 månader gammal, det hon av fåkunnighet säger sig ha lagt å lönn.

Knobstorf tillstår sig hävdat henne så väl förr än hon blev havande som sedan något för julen 1665, har därför pliktat med gatlopp. Konan är av tingsrätten efter straffordningen dömd att straffas till livet som själva rannsakningen utvisar.

Resolution:

Emedan uti rannsakningen inte berättat vilken tid konan Brita låtit sig hävda första gången av Knobstorf, så att man egentligen inte visste om fostret hade varit fullgånget eller inte. Därför prövar den Kgl. Rätten nödigt att över detta mål att anställa en ny rannsakning, skall noga efterfrågas vilken tid hon första gången lät sig lägras, om fostret hade varit fullgånget, även om och när hon fött i lönndom.

Underlagmannen här med förmanad att han med större flit och övriga anställer sina rannsakningar, att han inte vill vänta, därför att få tilltal.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 9.

Relaterat