Pigan Brita Persdotter och borgaren Johan Bäckman. Söderhamn 1722

Kgl. Rättens fällda resolution över pigan Brita Persdotter och borgaren Jonas Backman som är angiven, Ifrån Rådhusrätten i Söderhamn inkommen rannsakning och den 16:e april fällda dom över pigan Brita Persdotter och borgaren Jonas Bäckman, vilka borgaren Bertil Johansson för rätta ställt och angivit, den förra att hon har utav en av fiendens avbrända gårdstomt tagit en järngryta som tillhörde Bertil Johansson och den senare att samma gryta innehar och använder hos sig.

Rådhusrätten dömde Brita Persdotter att själv med sin ed befria men borgaren Jonas Bäckman har Rätten ifrån Bertil Johanssons tilltal i detta mål frikänt.

Stockholm den 9 maj 1722.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 bild 91.

Relaterat