Pigan Jenny Alexandra Malmgren, Grundsunda 1912

Den 30 januari 1912 förpassades Grundsundaflickan Jenny Alexandra Malmgren, född 1880, till fängelset i Växjö, som hade dömts till livstids fängelse för mord på sin son Rikard Englot den 19 juli 1903, blott 5 månader gammal.

Efter att sonen föddes, ansåg hon att han hade varit kinkig och hade blivit en börda för henne, från vilken hon önskade sig befriad.

Hon hade under sommaren antytt att gossen vore död, då skötrodden under sommaren skulle börja.

Och en natt omkring en vecka före dådet när hon var ute på fiske, hade hon kommit på tanken att bringa sonen om livet genom kvävning.

Detta för att vålla gossen minsta smärtan och inte lämna något spår av dådet efter sig.

Hon hade förflyttats från Länsfängelset i Stockholm.

Genom Kgl Majt:s utslag hade hon fått straffet sänkt till 10 år.

Hon skulle avtjäna sitt straff på tvångsarbetsinrättningen i Landskrona som började den 3 mars 1904.

Hon lämnade en nådeansökan den 29 mars 1913 och var då anställd på Lanthemmet Åby gård i Bärby där hon arbetade. Där hade hon fått goda vitsord av föreståndaren Kjellberg.

Hennes nådeansökan blev beviljad den 15 maj 1913 efter 8 år och några månader. Hon blev benådad till största delen för att hon var drabbad av lungtuberkulos i lindrig kronisk form.

Men hon hade redan frigivits från Växjö den 3 mars kl. 11.

På Landskrona tvångsarbetsanstalt hade hon undergått bestraffningar.

  • 1907 31 maj – Varnad för obehöriga yttranden till vaktkvinna.
  • 1907 9 juli – 3 dygns ljus cell utan arbete för olydnad, sturskhet och förargelseväckande uppförande.
  • 1907 10 september – 6 dygns ljus cell utan arbete för trätlystnad, hotelser och svårt störande av ordningen på fängelsegården.
  • 1908 23-24 mars – 8 dagars ljus cell utan arbete för trots, olydnad och synnerligen förargelseväckande uppförande. Dessutom med förlust av sängkläder under 4 dygn.
  • 1908 28 juli – 6 dygns ljus cell utan arbete samma som ovan och även nu förlust av sängkläder under samma tid.
  • 1908 29 november – För sturskhet, trots och i hög grad förargelseväckande beteende ådömd 12 dygns ljus cell utan arbete och förlust av sängkläder under 6 dygn.
  • 1908 10 december – För fortsatt trots samt skadegörelse, skärpt till 15 dygns ljus cell utan arbete och förlust av sängkläder under 6 dygn.

Efter frigivningen åter till Grundsunda och flyttar till Kungsholmen 1915. Gifter sig 25 november 1916 med skomakaren Oskar Fredrik Dickman, född 1878 i Katarina.

Under äktenskapet får han dock en utomäktenskaplig son 1920 vid namn Gustav Fredrik med silverpolererskan Anna Charlotta Malmberg, född 1900, från Grundsunda.

Hon var hans styvdotter…

Makarna skild den 12 januari 1921 men de bor ändå på samma adress.

Relaterat