Pigan Karin Persdotter, Brunflo 1757

Hos Häradsrätten beklagade sig pigan Karin Persdotter i Torvalla att, hon allt sedan ifrån sin späda barndom haft svag hälsa och nu på sitt 46 års ålder är så plågad av torrvärk i alla lemmar att hon inte förmår göra något arbete.

Hon anhöll för den skull om bevis till befrielse för Kronoavgifternas betalande.

Och emedan så väl Nämnden som närvarande Tingsallmogen enhälligt intygade att, bemälte Karin Persdotter är ganska sjuklig och lever i så utfattigt tillstånd att, hos henne finns ingen utväg till Kronoutskyldernas betalande, så blev Häradsrättens bevis beviljad.

Brunflo tingslag den 3 november 1757, § 1.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:17 (1757) Bild 970 / sid 187.

Relaterat