Pigan Margareta Henriksdotter, Ullånger 1736

En insänd rannsakning och dom över pigan Margareta Henriksdotter ifrån Jäppling, 56 år gammal vilken med vilja satt eld på Olof Perssons sjöbod i Säter och taket tillika med en del fiskeredskap hade blivit uppbrända.

Tingsrätten dömde henne att betala skadan och efter det 12 kap. Högmålsbalkarna att plikta med 40 marker silvermynt.

Emedan pigan Margareta Henriksdotter har av illvilja emot Per Olofsson som hade friat till henne men som sedan vände ryggen till.

Om aftonen den 18 oktober hade hon gått ner till hans sons Olof Perssons sjöbod och gjort upp eld uti fnöske och lagt det uti något torrt löv i den svala delen inne i sjöboden.

Därefter hade hon gått hem och lagt sig för att sova och elden hade sedan antänt sjöboden som till taket och en del förvarade sjöredskap hade blivit uppbrända.

Den uppkomna skadan värderades till 40 marker 8 skillingar kopparmynt.

Därför finner Kgl. Hovrätten att Margareta Henriksdotter till näpst och androm till varning på en Aposteldag efter Gudstjänsten ställas en timme för pålen ett stycke från sockenstugan, att skämmas med en släckt brand uti handen.

Sedan för samma påle avstraffas med 13 par ris, 3 slag av paret och dessutom ersätta målsäganden för skadan.

Stockholm den 26 januari 1736.

Att pigan Margareta Henriksdotter undergått det ådömda straffet Aposteldagen den 1 maj 1736, satt ett stycke ifrån Vibyggerå sockenkyrka.

Stått en timme för en påle ett stycke från Vibyggerå sockenkyrka och strax därpå fått 13 par ris, 3 slag av paret.

Samt dessutom förlikat medmålsäganden för den uppkomna skadan med 40 marker 8 skillingar kopparmynt.

Vibyggerå sockenstuga den 1 maj 1736.

Henrik Berlin, kronobefallningsman.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 40.

Relaterat