Pigan Sara Persdotter, Själevad 1681

En rannsakning och dom ifrån Själevad socken över konan Sara Persdotter ”öfwer någre och 20 åhr” vilken hade blivit lägrad vid Kyndelsmässotiden år 1680 av ryttaren under överste Leijonhufwuds folk, Sven Kohlbo.

Att hon hade blivit havande hade hon inte yppat för någon, utan när födelsetiden för henne blev uppenbarat hade hon gått ut två gånger.

När hon för tredje gången gick ut vid Ottemålstiden, gick hon till en hölada på gården där hon födde barnet natten mellan den 23 och 24 februari.

Barnet hade varit vid liv och fullgånget. Hon greppade tag över strupen under hakan och klämde med fingrarna, så att det kvävdes.

Sedan hade hon lagt det vid en vägg i ladan och dolt det både med hö och snö, vilket hon också erkänner då barnet hade hittats och blev framburet.

Dottern i gården vid sina 20 år, något särdeles i sinnet, hade med en flicka gått ut för att se vad hon hade för sig när hon märkte att det inte stod rätt till med Sara.

Flickan sprang efter hjälp i granngården som kom dit och hjälpte till att leta efter barnet.

När de fann barnet, hade åtskilliga män och kvinnor intygade att det döda barnet var fullgånget och rödblå under hakan av Saras ”hamblande.”

Tingsrätten dömer Sara Persdotter efter det 2 kap. Högmålsbalkens paragrafer och Kgl. Majt:s Plakat om Barnamord till döden och att brinna på bål.

Resolution:

Sara Persdotter kan inte befrias ifrån dödsstraffet utan skall androm ogudaktigen till skräck och varnagel och sig själv till välförtjänt straff halshuggas och brännas på bål.

Stockholm den 29 mars 1681.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 bild 164.

Relaterat