Pigorna Karin och Marit, Delsbo 1641

En dom ifrån Forsa socken över två tjänstepigor, Karin i Duväs, och Marit i Klubbo i Delsbo socken som har stulit 18 daler, 20 öre vitt mynts värde.

Resolution:

Karin och Marit skall bägge ge målsäganden sitt igen och sedan böta vardera tre gånger så mycket som tjuvnaden var värd.

Har de inget att böta med skall de slås i järn och arbeta för sin gärning.

Stockholm den 26 maj 1641.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 146.

Relaterat