Ryssens skövling i Tuna 1721

Eder Excellens, är undertecknade fattige skattedragare föranlåten att besvära.

Föredragandes ödmjukast, hur den grymma fienden ryssen vid sitt hastiga infall uti Hudiksvalls stad 1721, där de skövlade och ruinerade, även i vår by som endast ligger 1/8 mil från staden, inte bara med brännande, utan plundrade även all vår ringa lösa egendom och lämnade oss utarmade och i största elände och fattigdom.

Och som vi meddelade Häradsrätten med bevis i det fattiga tillstånd, med suck och tårar, måste i dessa svåra tider förskaffa oss vårt livsuppehälle och föda till en del faderlösa barn, så ringa den kan vara, är vi dock alldeles oförmögna till.

Och vi bönfaller ödmjukast Eder Excellens, att avbörda oss våra årliga utskylder genom denna beklagliga tagna skada.

Någon lindring uti våra utskylder eller några frihetsår måste bemödas på våra hemman som är alldeles utblottade.

Underdåniga ödmjukaste tjänare,

Nils Jonsson, unge Olof Persson och Helena Eriksdotter i Håsta by, Tuna socken i Hälsinglands norra kontrakt.

Gävleborgs landskontor GXII:5 bild 270.

Relaterat