Ryttaren Gabriel Andersson, Rödön 1667

En rannsakning och dom ifrån Rödön och Jämtland över ryttaren Gabriel Andersson som är kommen objuden i ett gästabud jos Måns Olofsson i Lien och där överfallit en ryttare, så väl som alla gästerna med skamliga skälls- och smädeord.

Kallade dem för ”Juuthe dieflar och Jempte Skiälmar”, så att de måste skiljas åt. Sedan han gått därifrån i granngården, utfarit i lika måtto med onyttiga ord på värdinnan i huset för det hon hade elakt öl.

Även på Torkel Nilsson, som hade begärt att få vila sig, överfallit och stört hans hustru där hon låg i nattsäng med sin man, med knytnävarna i bröstet så att hon blev mycket sjuk och legat till sängs i 3 veckors tid.

Gabriel är för dessa förövade excesser, smädeord och hemgång, så väl som lönskaläge, för vilket allt han inga pengar har att böta med, och av Tingsrätten dömd att straffas efter det 1 kap. Edsöresbalken som rannsakningen vidare förmäler.

Resolution:

Kgl. Rätten prövar skäligt efter han inte har att böta med, att han pliktar för dessa sina begångna fel och excesser med 8 gatlopp.

Stockholm den 14 februari 1667.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 18.

Relaterat