Sabbatsrannsakning, Haverö 1805

Hos komminister hade blivit anmält att drängar i synnerhet haft för sed att långt på söndagsaftonen driva omkring här vid Vallen.

När de begett sig på hemvägen i andra byar hade de haft dåligt uppförande, varit ”överlastade och druckna” och kommit hem först på söndagskvällen eller måndagsmorgonen.

Till hämmande av sådant självsvåld, utsatte församlingens hedervärda ledamöter ett vite av 8 skillingar banko (46 kr) för den som förbryter sig i sådant måtto.

Samma plikt fördubblas andra gången men är det ett tjänstehjon skall de första gången böta 8 skillingar banko.

Andra gången utan att försona sitt brott i pengar, skall de sättas i stocken efter rannsakning i kyrkorådet och häröver måste hållas i bättre uppsikt.

Det blir inte bara byvaktarens skyldighet att efterfråga i varje by om dem som brukar stånka komma hem i rättan tid, utan även varje husbonde att efterse som dess tjänstefolk är hemma.

Försummar byvaktare eller husbonde detta eller uraktlåta de att ange den brottslige, pliktar första gången 8 skillingar banko och andra gången dubbelt.

Även till deras varning som kunna vara nog obetänkt och för slem varning på Sabbatsdagen utprångla brännvin, varigenom en lättsinnig ungdom och andra med en olycklig smak för starka drycker, få tillfälle ”att sig försynda”, erinrades det ansvar som både Kgl. Författningar, i synnerhet av den 24 november 1801, och ett vid prostvisitationens protokoll härstädes den 27 mars 1793.

Haverö sockenstämma den 3 mars 1805.

Haverö KI:1 (1776-1838) Bild 210.

Relaterat