Simon Skrifware, Torsåker 1607

Den 13 januari 1607 hade Simon Skrifware suttit uti sockenstugan och uppburit Kronans pengar. Då kom landsknektarna Mats Olofsson och Anders Eriksson i Vall samt Mats Larsson och började kräva honom på pengar efter Hans Kgl. Majt:s brev.

Då sade han:

”iagh haf:r inthett edher Penningar. Dessa ähr på thet för åhr och här få inthet af.”

Då började det att ordkastas och hade Simon sagt:

”iagh skall hugga tig een skråme på andre sidan.”

Mats Olofsson hade då tagit 1 daler ifrån honom men Hans Jönsson tog tillbaka dem och gav till Simon som då måste fly undan dem upp i vrån, men bönderna var strax emellan, att ingen skada skedde.

Eftersom Simon inte var tillstädes kunde man inte göra mer därtill utan man förhörde de andra.

Torsåkers socken 21 januari 1607.

Gästriklands domsaga (X) AIa:2 (1604-1619) Bild 690.

Relaterat