Sjul Björnsson, Älvros 1651

En dom ifrån Härjedalen över en ung dräng, Sjul Björnsson, som har med en kniv stuckit ihjäl Halvard Knutsson i Kolsätter. Den dräpte har åtskilliga resor överfallit dråparen, fordrat honom ut och slåss med honom, och då när dråparen inte ville, hade Halvard på nytt gått in i stugan där dråparen var.

Han hade med hugg och slag överfallit Sjul Björnsson. Målsäganden är förlikt som vidare av själva tingsrannsakningen är att se.

Resolution:

Sjul Björnsson benådas och ska böta Konungssaken 100 daler och förlika målsäganden som dem bäst kommer överens, socknens rätt förbehållen och stå uppenbara skrift.

Stockholm den 1 augusti 1651.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 87.

Relaterat