Soldaten Anders Svensson, Järvsö 1663

En rannsakning och dom ifrån Järvsö sockenstuga över en gift soldat, Anders Svensson, som har stulit silver och andra saker ifrån Carl Carlsson i Bondarv, av vilken han även är lejd, till ett värde av 30 daler 33 öre silvermynt.

Så även ifrån Olof Andersson i samma by en häst om 17 daler 19 1/5 öre samt en häst ifrån pastorn i Färila om 22 daler 12 4/5 öre.

Summan av hela tjuvnaden stiger till 70 daler 22 4/5 öre silvermynt.

Han bekänner sig också belägrat en ogift kvinna vid namn Ingeborg Månsdotter under den tid han var under det värvade rytteriet i Jämtland.

Dessutom beskylls han att ha besovit Carl Carlssons piga, Kerstin Månsdotter, men han nekar därtill.

Hon har även har bedrivit lägersmål med Carlssons son som är förrymd.

Han är för den förra dömd till 80 daler silvermynts böter, vartill han dock ej mera har att tillgå än 100 daler kopparmynt och skall därför för det övriga löpa 3 gånger gatlopp.

Men för den senare blivit befriad och för tjuvnaden efter Straffordningen fälld till livet.

Resolution:

Tingsdomen approberas lägersmålen, men var tjuvnaden vidkommer, blir han därför denna gång befriad för livsstraffet och skall tillställa målsägandena sitt igen och böta tredubbelt så mycket som själva stölden är värd.

Orkar han inte boten, skall han plikta med 7 gatlopp.

Stockholm den 22 december 1663.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 bild 221.

Relaterat