Soldaten Jakob Svart, Brunflo 1724

Kgl. Rättens resolution på Brunflo sockens extra ordinarie ting, insända rannsakning över Jakob Svart, vilken har bekänt har begått tidelag och dessutom begått andra brott.

Tingsrätten hade underställt till Kgl. Rättens omprövande, vilket straff han bör utstå.

Jakob Svart sändes till Stockholm för att förhöras muntligen som berättade att han var född i Gränna i Småland och var 26 år gammal.

Han hade varit soldat under överste Ruthenschiölds regemente och överstens Axel Lejonhufvuds kompani, och rymt ifrån regementet för 7 år sedan när de legat i Halmstad.

Kgl. Rätten hade inte fått någon bekräftele på Svarts berättelse, varken av Krigskollegiet eller av Lejobhufvud, då akterna vore förseglade på Halmstads slott.

Svart tillstår själv och såväl av andra som intygade, att han strukit omkring i landet med tiggeri och utgett sig för att vara dum.

Han skall övat snatteri av kläder och linnetyg och begav sig till Norge där han vid sjöstranden Laxviken 1722 tänkte ta sitt liv genom att skära sig i halsen men blev förhindrad av några bönder att fullborda sitt uppsåt.

Sedan han i Trondheim blivit undersökt och läkt av fältskären och ställd inför rätten, hade han även bekänt att han begått tidelag med en ko i Lockne socken i Jämtland, varför han blev sänd till Jämtland för att undergå rannsakningen där han begick denna gärning.

Vid rannsakningen hade han erkänt, att det hade skett för 4 år sedan om vintern uti ett fähus i en by söder om kyrkan.

När han blev ditförd, visade han gården och när han kom in i fähuset, berättade han att det skedde i andra båset från dörren med en fläckig ko.

Bondehustrun i gården hade intygat, att hon hade haft en sådan ko men som såldes för 7 år sedan och hade inte stått i det bås som Jakob Svart visade.

Inför Tingsrätten hade han brukat grova och oanständiga utlåtelser, vilken arghet utmärktes hos honom, men annars har han haft ett sådant tal, som tyder på att han inte var vid sitt rätta och fulla förstånd.

Kgl. Rätten hade inte fått någon som helst tillförlitlig berättelse om hans förhållande, varken genom tjänliga och allvarsamma föreställningar och hårt fängelse eller predikoämbetet.

Och vad det angår, att Jakob Svart har erkänt ha begått tidelag, så emedan hans utsago därutinnan med sådana omständigheter inte är bestyrkt, att den samma uti en så grov Högmålssak kan anses för ostridig och alldeles otvivelaktig.

Han har dessutom funnits vara av någon sinnessvaghet och inte vid sitt fulla förstånd.

För den skull kan Kgl. Rätten inte fälla honom i målet till själva gärningen och det straff som borde påföljas.

Men emedan Jakob Svart som har strukit omkring i landet och utgett sig för att vara dum och varit i begrepp att ta livet av sig och de andra oavnnämnda saker, ansågs han inte vara vid sina sinnen, men likväl under allt detta, och den anställda rannsakningen över honom, hade han visat på en märklig arghet.

Därför prövar Kgl. Rätten för rättvist, att han skall avstraffas här på Smedjegården här i Stockholm med 10 par spö och 3 slag av paret och sedan sändas till Marstrand och arbeta på behaglig tid.

Det åligger vederbörande efter någon tids förlopp, att ge Kgl. Rätten vid handen, hur han har förhållit sig under ett sådant arbete, varefter Kgl. Rätten vill utlåta sig om han skall arbeta kvar eller hur man ska gå till väga med honom.

Stockholm den 26 juni 1724.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:20, bild 211.

Fotnot: Han kan vara den Jakob som föds den 6 september 1697 och son till korpral Nils Olofsson och hans hustru Brita Ingemarsdotter.

Källa: Gränna C:3 sid 35.

Relaterat