Soldaten Lars Persson, Arbrå 1698

En ifrån Arbrå Tingslag inkommen rannsakning och dom av den 23 juni över soldaten under kapten Gotthard von Wülphers kompani, Lars Persson i Flästad, vilken är anklagad för stöld.

Kgl. Rätten finner av den hållna rannsakningen, att bonden Erik Knutsson i Hänsätter anklagat soldaten Lars Persson för att han i december 1697 om nattetid stulit hans körsla som var insatt i Arbrås sockenstuga.

De stulna 4 fjärdingar råg var värderat till 11 daler kopparmynt och hur samma soldat bekänt inför Tingsrätten, att han för 6 år sedan om hösten blivit dömd och pliktat med 3 gatlopp på Mo ting i Hälsingland för att ha stulit några gångkläder av en bonde i Höle, Rengsjö socken.

Något därefter tillstår soldaten att han i Söderhamns stad stulit en hop väv av en borgare varefter han pliktade med 3 enkla gatlopp.

År 1696 den 28 mars är han dömd för att ha stulit en skjorta och 2 fjärdingar korn värderade till 8 daler kopparmynt och även där löpt gatlopp.

Eftersom Häradsrätten inte visste om stölden i Söderhamn dömer Häradsrätten honom till döden för 4:e resan tjuveri efter Kgl. Straffordning vilket Kgl. Rätten finner på lag vara grundad.

Dock till följe av Hans Kgl. Majt:s brev av den 25 oktober blir Lars Persson förskonad från livsstraffet men skall till välförtjänt straff och androm till varnagel löpa 9 gatlopp och stå uppenbar kyrkoplikt och sedan föras med vanligt halsjärn till Marstrand att arbeta i all sin livstid.

Stockholm den 26 oktober 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 212.

Relaterat