Soldaten Mickel Matsson, Årsunda 1651

En dom ifrån Årsunda socken över en soldat, Mickel Matsson, som överdådigt med ett svärd har stuckit en annan soldat, Olof Jakobsson.

Först genom vänstra armen in i sidan, sedan gett honom ett sting ut med sidan, varav han 8 dagar där efter blev död.

Det har vidare tilldragit sig som av själva Tingsrannsakningen är att se.

Resolution:

Mickel kan inte benådas utan skall androm överdådigt till sky och varnagel halshuggas.

Stockholm den 8 augusti 1651.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 89.

Relaterat