Soldaten Olof Eriksson, Alfta 1655

En dom från Alfta socken över en soldat Olof Eriksson som uti dryckenskap och oaktsamhet har ihjälskjutet Erik Andersson i Kyrkbyn.

Resolution:

Olof skall förutom de 6 daler silvermynt han har lovat målsäganden för sin grova förseelse och oaktsamhet plikta med 50 daler till treskiftets, kyrkan och de husfattiga där i socknen.

Stockholm den 23 februari 1655.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:3 sid. 12.

Relaterat