Soldaters hemgång och rån mot lappmän, Oviken 1647

En dom ifrån Ovikens tingslag över några soldater vid namn Gunnar Olofsson, Jöns Jonsson Kuuse, Jon Olofsson Bagge, Erik Andersson, Jon Jonsson i Häxås och Jöns Eriksson, som har gått till två svenska lappmän i skogen, Lars Pålsson och Pål Pålsson, där de hade sina kojor överklädd med vadmal.

De hade rivit sönder ingången och slagit Lars Pålsson och hans hustru blå och blodig, dock förmäles inte i rannsakningen vilken av dem som hade tillfogat blånaden och såren.

Sedan uppbrutit en kista och där tagit sex par förgyllda silverspännen, en liten silverkosa, två mårdar, fem penningar, en liten kvinnfolksmössa med bäverbuksuppslag, en hakring, några marker bly, tre renhudar och några renbelningar.

Allt detta hade de skiftat sig emellan och persedlarna är på tingsplatsen framlagd.

Erik Andersson och Jöns Eriksson hade inte slagit någon, ej heller rånat något, som av tingsdomen vidare är till att se.

Resolution.

Gunnar Olsson, Jöns Jonsson Kuse, Jon Olofsson Bagge och Jon Jonsson i Häxås skola var för sig böta för rånet 40 marker och deras lösa gods som blånaden och såren har utgivit, skall till skövlings gånga och lösa högra hand sina med sin jord till 50 dalers värde.

Har de inte jord, då skall de slås i järn och ett halvt år arbeta för sin gärning.

Men Erik Andersson och Jöns Eriksson som inte har rånat eller slagit, skall allenast för hemgången böta var för sig 40 marker.

Stockholm den 3 juni 1647.

Länsstyrelsen i Härnösands län DIIa:1 bild 18.

Relaterat