Stadsfiskalen Per Höijer och handlanden Erik Andersson Brundin, Gävle 1794

Föredrogs de besvär stadsfiskalen Per Höijer och handlanden Erik Andersson Brundin var för sig anfört däröver, att Kämnärsrätten i Gävle, där Brundin låtit instämma Höijer med påstående om ansvar, för det han har borttagit en spillningshög av 120 sommarlass utan Brundins vetskap.

Och Höijer låtit föra samma lass på dess egen åker, har genom utslag den 14 augusti med åberopande av 60 kap. 2 § Missgärningsbalken fällt Brundin för emot Höijer samt drängarna Lindberg och Holmgren gjorda tillmälen att böta vardera 40 daler silvermynt.

Dessutom skall så väl Höijer som Lindberg och Holmgren göra offentlig avbön och det är ålagt Brundin att ersätta Höijer med 100 Riksdaler för hans lidande genom denna rättegång.

Resolverades att dessa besvär kommuniceras så väl stadsfiskalen Per Höijer samt drängarna Jakob Holmgren och Per Lindberg, som handlanden Erik Andersson Brundin sig här över att förklara inom 14 dagar efter undfallandet, annars 10 daler silvermynts vite vardera.

Och borde klagandena vid besvärets uttagande och tillställande noga följa den föreskrift Kämnärsrättens utslag meddelat.

Stockholm den 11 november 1794.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/39 (1794), bildid: A0068532_00899.

Relaterat