Straffade personer i Järvsö under Trolldomsprocesserna 1673

Trolldomsrannsakningar i Hälsingland – straffade personer

Anno 1673 den 15 februari blev uti Järvsö beslutat att:

  • dessa efterskrivna skulle för deras brott halshuggas och brännas på bål:

Nils Hinders. hustru Karin i Myra; Kull-Älla i Nybo och Kurlocks Karin i Bondarv.

  • dessa efterskrivna skulle för deras brott hudstrykas och stå kyrkoplikt:

Änkan h. Gölug i Myra 20 slag och kyrkoplikt; Kurlocks-Anna i Bondarv 60 slag; Olof Olofssons h. Brita i Tå 60 slag; hustru Brita i Nybo 80 slag; Margareta Persdotter i Nybo 20 slag; pigan Gölug i Hamre 30 slag; h. Brita sal. Trummens änka 30 slag; pigan Anna Jonsdotter i Hamre 60 slag; Gölug Olofsdotter hos H:r Carl 30 slag; h. Margareta i Skästra 30 slag och änka h. Brita i Kalv 30 slag.

  • dessa efterskrivna skulle för deras brott dels stå kyrkoplikt och dels sitta i stocken med ris i handen:

Margareta Nilsdotter i Myra i stocken med ris; Carl Carlssons h. Marit i Bondarv med ris i handen, så och böter till kyrkan 20 daler kopparmynt och 10 daler kopparmynt till de fattiga; h. Margareta Olofsdotter i Myra, kyrkoplikt med ris; Jonas Persson i Nybo i stocken med ris i handen; Ivar, Enar och Olle, Trummens söner i Tå, kyrkoplikt; h. Karin Anders Pers i Öje i stocken med ris; Mårten Jonsson i Bondarv står kyrkoplikt med ris i handen och ger till de fattiga 10 daler kopparmynt; Karin Olofsdotter i Sanna kyrkoplikt med ris i handen; h. Anna Gustafsdotter till kyrkoplikt i stocken med ris i handen; Måns Olofs. hu. Brita i Säljesta i stocken med ris i handen; pigan Brita i Myra kyrkostraff med ris; Biör-Karin i Ulvsta stå kyrkoplikt med ris i handen i stocken och Ingrid Eriksdotter i Kramsta i stocken med ris i handen.

  • Dessa efterskrivna skulle göras fri och ställas under Guds dom:

Lukas Ols. h. Sigrid i Skästra; Älla Olofsdotter i Bondarv; h. Anna Olofsdotter Mårten i Bondarv; Sigrid Persdotter i Kåsjö; Anders Jonsson i Älvsätra; h. Kerstin i Hamre; Karin Jonsdotter i Hamre; h. Anna Eriksdotter i Myra och Sigrid Eriksdotter i Ulvsta.

  • Samma dag beslöts att efterskrivna skulle löpa gatulopp:

Gråt-Mårten i Kramsta 2 enkla genom 80 man och Jon Mårtensson i Bondarv. 2 enkla genom 80 man.

Efter den Kgl. Kommissorialrättens avsagda dom över Trolldomsväsendet här i Järvsö socken den 16 februari 1673, har Befallningsman Johan Larsson Nerbelius där över anställt en vederbörlig exekution den 17 dito,

  • nämligen dessa stått risplikt:

Änka hus. Gölug i Myra; Kurlocks-Anna i Bondarv; Olof Olofssons hust. Brita i Tå; hust. Brita i Nybo; Margeta Persdotter i Nybo; Karin Persdotter i Nybo; piga Gölug i Hamre; hust. Brita sal. Trummens änka; pigan Anna Jonsdotter i Hamre; Gölug Olofsdotter hos H:r Carl; hust. Margeta i Skästra och änka hust. Brita i Kalv.

  • Dessa pliktat med gatulopp:

Gråt-Mårten i Kramsta och Jon Mårtensson i Bondarv.

Kyrkoplikten är lämnat prästerskapet att efterkomma, vilket med Past. Underskrift och vittnens signete Attesteres, ut supra,

Johannes L. Prendius, P. Loci.

Efter den Kgl. Kommissorialrättens avsagda dom över Trolldomsväsendet här i Järvsö socken den 16 februari 1673, är

  • dessa två trollkonor halshuggne och å bål brända, nämligen:

Rull-Älla i Nybo och Kurlocks-Karin i Bondarv, vilken exekution skedde här i Järvsö den 18 februari 1673 som attesteras med socknens signete och Pastoris underskrift, Johannis L. Prendius, P. L. och gjorde dessa God och Kristlig bekännelse.

Av Delsbo den 19 februari 1673.

Kommission i Hälsingland ang. trolldomsväsendet, Kommission i Hälsingland ang trolldomsväsendet, SE/RA/310182/1 (1673), bildid: R0001234_00079.

Relaterat