Svarte Sven och Sigrid Olofsdotter, Selånger 1645

En dom ifrån Selångers socken över en gift man benämnd Svarte Sven och en ogift kvinna benämnd Sigrid Olofsdotter, som har haft lägersmål tillsammans.

Resolution:

Svarte Sven skall böta 80 daler och Sigrid 40 daler och bägge stå uppenbara skrift.

Stockholm den 18 september 1645.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 250.

Relaterat