Sven Andersson och Per Olofsson, Sveg 1653

En rannsakning ifrån Svegs tingslag över Sven Andersson och Per Olofsson, som har ertappats med falska pass och kommit omsider i stallbroderskap och sedan på åtskilliga ställen stulit, brutit upp dörrar, slagit sönder fönster och förstört andra saker, olovligen tagit hästar sedan ridit bort med dem.

Per Olofsson har med vilja satt eld på en lada, i ett lass hö, någon bark och löv, varav ladan sedan blev alldeles uppbränd. Tjuvnaden är inte värderat och nämnden har inte dömt i saken.

Resolution:

Sven och Per skall ge målsägarna sitt igen som de har stulit och förstört och sedan böta tre gånger så mycket som tjuvnaden kan värderas till.

Har de inte något att böta med så skall de slås i järn och arbeta för sitt brott. Och finns inte arbete, då skall de löpa vardera sex gånger gatlopp.

Lagläsaren med nämnden skall en annan gång döma uti sådana tjuv- och högmålssaker som för deras rätt kommer och de därför blir anklagade, med den följden de inte därför vill bli tilltalade.

Stockholm den 8 mars 1653.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 156.

Relaterat