Tattarhövitsman Sven Isaksson, Bälinge (C) 1635

En dom ifrån Härnösand över en tattarehövitsman benämnd Sven Isaksson, som säger sig vara född i Uppland och Bälinge socken. Han har blivit med sitt medfölje och parti fången och förd till rätta, vilka ha stulit från några fattiga kronans undersåtar i Ångermanland och Västerbotten, silver, pengar och kläder det som nu är omhändertagit. Och av Rätten värderat till 25 daler 3 marker kopparmynt, varför deras anförare Sven Isaksson är dömd efter det 6 kapitlet i tjuvbalken.

Resolution:

Tjuven Sven Isaksson kan inte benådas utan skall androm till varnagel hängas. Och flitigt förmanas att bekänna vad missgärning han vet med de andra, och de som har förtjänat döden, skall dömas och domen till den Kgl. HR sändas. De andra som har gjort mindre ont skall förvisas ur Kungariket.

Stockholm den 10 april 1635.

Den 6 maj blev han upphängd i Härösand.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 8.

Relaterat