Tidelagaren Anders Evertsson, Piteå (BD) 1703

En dom ifrån Hudiksvalls Rådstuga av den 1 juli 1703 över en dräng Anders Evertsson, barnfödd i Piteå socken, vilken efter båtsmans Erik Kristofferssons änkas hustru, Gertruds angivande, och dess egen bekännelse så väl för prästerskapet och som för Rådhusrätten den 27 juni begått tidelag med Apologisten Carl Litens ko. Rådhusrätten dömer Anders Evertsson att halshuggas och på bål brännas, samt att kon skall dödas och nedgrävas.

Resolution:

Såsom Anders Evertsson efter Rådhusrättens rannsakning och där uti inför egen bekännelse, begått tidelag med Apologistens Carl Litens ko. Alltså kan Kgl. Rätten hans liv inte förskona utan med Rådhusrätten prövar för rättvist, det skall denna Anders Evertsson i förmågo av Gud och Sveriges Lag, sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel halshuggas och på bål brännas samt kon på avrättningsplatsen dödas och i jord begravas.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:11 sid 325.

Relaterat