Tidelagaren Daniel Danielsson, Högsjö 1778

Den 10:e i denna månad ankom länsman Jonas Hägglund, bonde Jons Danielsson, drängen Olof Danielsson och kronobåtsman Erik Gstav Näs från Vålånger, att under bevakning hitförsa uinga drängen Daniel Danielsson, som i berörda by varit i tjänst i familjen i ett halv å, vilken uti allas närvaro bekänt sig skyldig till tidelag med Olof Olofsson den yngres i Vålånger två ston.

Drängen är uyti härvarande kyrkbok antecknad född år 1778 den 16 juni, läser väl innan i bok och även utan men svaga begrepp.

Gudmundrå tingslags häradsrätt (Y) AIb:1 (1757-1799) Bild 4660.

Relaterat