Tidelagaren Erik Jönsson, Söderhamn 1640

En dom från Söderhamns rådhusrätt över Erik Jönsson som har bedrivit tidelag med en ko, dock har ingen lagligen kunnat binda honom till saken. Dessutom nekar han alldeles till gärningen men ville till samma gärning att fullborda, nekar han sig icke ha haft.

Resolution:

Erik Jönsson skall gå ett halvt år i järn och sedan stå uppenbara skrift.

Stockholm den 8 juni 1640.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 115.

Relaterat